Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

Komplexa relationer mellan migration och hälsa i Nicaragua

2015-01-13
En ny avhandling från Umeå universitet visar att nicaraguanska migranter och deras familjemedlemmar ...

Fritidshusägare en resurs för landsbygden

2014-12-29
Tillbringar du jul, sportlov och sommar i ditt fritidshus? Se dig i sådana fall som en resurs för by...

Tätortsnära skog – urban livskvalité

2014-11-26
Skogsområden i tätorters utkanter är välbesökta rekreationsmål som erbjuder en kontrast mot den urba...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Fredrik
Pettersson, Thomas

Between Private Interests and the State. Corporatist Strategies in the Swedish Railway Council, 1902-1967
Journal of Transport History, 36(1)

2015

-

Lilljegren, Josef
Andersson, Lars Fredrik

Variation in organizational form across lines of property insurance: Sweden, 1913-1939
Financial History Review, 21(1): 77-101

2014

-

Namatovu, Fredinah
Strömgren, Magnus
Ivarsson, Anneli; et al.

Neighborhood conditions and celiac disease risk among children in Sweden
Scandinavian Journal of Public Health, 42(7): 572-580

2014

-

Sandow, Erika
Westerlund, Olle
Lindgren, Urban

Is your commute killing you?: On the mortality risks of long-distance commuting
Environment and planning A, 46(6): 1496-1516

2014

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling
2014-01-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59