Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

SVD Debatt: Regionalpolitiken måste förändras

2018-06-04
Nästan all jobbtillväxt sker i dag i storstäderna, samtidigt som små glesbygdskommuner har svårt att...

Turismforskning - fint pris och ny bok för Dieter Müller

2018-04-17
Dieter Müller, vicerektor och professor i kulturgeografi vid Umeå universitet, har tilldelats The Ro...

DN Debatt: Det krävs ökade infrastrukturinvesteringar

2017-12-04
Både regeringen Reinfeldt och Löfven har haft problem med att nå överskottsmålet i de offentliga fin...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson-Skog, Lena
Ottosson, Jan

Stat och marknad i historiskt perspektiv

2018

-

Lajus, Dimitry
Stogova, Daria
Keskitalo, E. Carina H.

The implementation ofMarine Stewardship Council (MSC) certification in Russia: Achievements and considerations
Marine Policy, 90: 105-114

2018

-

Schilar, Hannelene
Keskitalo, E. Carina H.

Ethnicboundaries and boundary-making in handicrafts: examples from northern Norway,Sweden and Finland,
Acta Borealia, 35(1): 29-48

2018

-

Zhang, Jundan

How could we be non-Western? Some ontological and epistemological ponderings on Chinese tourism research

2018

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59