Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

Arktisk kunskapsspridning på Kunskapsnoden

2017-02-09
Kunskapsnoden är en av universitetets mötesplatser för dialog och samverkan. När evenemanget arrange...

Minskad chans påverka lokalt ökar motstånd mot utbyggd vindkraft

2017-01-19
Försämrade möjligheter för allmänheten att påverka lokalt kan skada tilltron till vindkraften och äv...

”Teknik och frihandel inte orsaker till ojämlikhet”

2016-12-05
Politiska beslut och inte globalisering och teknikutveckling har orsakat de ökande inkomstklyftorna....

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ducoing Ruiz, Cristián

Guajardo Guillermo and Labrador Alejandro , eds. La empresa pública en México y en América Latina: Entre el mercado y el estado. México DF, Mexico: UNAM/INAP, 2015. 372 pp. ISBN 978–607–02–5854-1, $16 (Spanish, paper).
Enterprise & society

2017

-

Bohman, Magnus

Conditional crisis?: Ecological challenges and conditions of growth during the agricultural revolution in southern Sweden, c. 1700-1900
Economic history review, 70(1): 171-186

2017

-

Östbring, Lisa
Eriksson, Rikard
Lindgren, Urban

Labor mobility and organizational proximity:Routines as supporting mechanisms for variety, skill integration and productivity
Industry and Innovation

2017

-

Andersson, Lars Fredrik
Liselotte, Eriksson

Sickness absence in compulsory and voluntary health insurance: the case of Sweden at the turn of the twentieth century
Scandinavian Economic History Review

2017

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling
2016-01-04

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59