Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

SVD Debatt: Regionalpolitiken måste förändras

2018-06-04
Nästan all jobbtillväxt sker i dag i storstäderna, samtidigt som små glesbygdskommuner har svårt att...

Turismforskning - fint pris och ny bok för Dieter Müller

2018-04-17
Dieter Müller, vicerektor och professor i kulturgeografi vid Umeå universitet, har tilldelats The Ro...

DN Debatt: Det krävs ökade infrastrukturinvesteringar

2017-12-04
Både regeringen Reinfeldt och Löfven har haft problem med att nå överskottsmålet i de offentliga fin...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Lajus, Dimitry
Stogova, Daria
Keskitalo, E. Carina H.

The implementation ofMarine Stewardship Council (MSC) certification in Russia: Achievements and considerations
Marine Policy, 90: 105-114

2018

-

Schilar, Hannelene
Keskitalo, E. Carina H.

Ethnicboundaries and boundary-making in handicrafts: examples from northern Norway,Sweden and Finland,
Acta Borealia, 35(1): 29-48

2018

-

Zhang, Jundan

How could we be non-Western? Some ontological and epistemological ponderings on Chinese tourism research

2018

-

Axelsson, Linn
Hedberg, Charlotta

Emerging topologies of transnational employment: ‘Posting’ Thai workers in Sweden’s wild berry industry beyond regulatory reach
Geoforum, 89: 1-10

2018

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59