Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

AIMday Turism lockade rekordmånga

2017-03-23
En fråga, en timme, en expertgrupp är det effektiva och populära formatet för AIMday. Under AIMday T...

Allmänheten stöder mer blandskog
för att motverka klimatrisker

2017-03-21
Klimatförändringarna förväntas öka risken för stormskador och insektsangrepp i svenska skogar, men d...

Arktisk kunskapsspridning på Kunskapsnoden

2017-02-09
Kunskapsnoden är en av universitetets mötesplatser för dialog och samverkan. När evenemanget arrange...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter; et al.

Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle
Science of The Total Environment, 584-€585: 55-63

2017

-

Acar, Sevil
Lindmark, Magnus

Convergence of CO2 emissions and economic growth in the OECD countries: Did the type of fuel matter?

2017

-

Glaas, Erik
Keskitalo, E. Carina H.
Hjerpe, Mattias

Insurance sector management of climate change adaptation in three Nordic countries: the influence of policy and market factors
Journal of Environmental Planning and Management

2017

-

Ducoing, Cristián
Blum, Matthias
McLaughin, Eoin

A Sustainable Century: Genuine Savings in Developing and Developed Countries, 1900-2000

2017

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59