Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

DN: Invandringens vinst: 900 miljarder

2015-07-01
Utan efterkrigstidens tillskott av utlandsfödda skattebetalare hade skattkistan saknat i snitt 65 mi...

Kulturgeograf får Nordeas vetenskapliga pris

2015-06-17
Emma Lundholm, Umeå universitet, får Nordeas vetenskapliga pris 2015. Hennes forskning om varför män...

Nya jobb och överlevnad kräver varierade kompetenser hos gasellföretag

2015-06-04
Den långsiktiga sysselsättningseffekten beror på den regionala ekonomins sammansättning och vilka ko...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Svensson, Ingrid
De Luna, Xavier
Lundholm, Emma; et al.

Family Life Course and the Timing of Women's Retirement - a Sequence Analysis Approach
Population, Space and Place

2015

-

Jansson, Johan
Nordlund, Annika
Westin, Kerstin

Examining drivers of electric vehicle adoption: The influence of opinion leadership and ecological attitudes
In Proceedings of the 44th European Marketing Academy Conference (EMAC), May 26-29, Leuven, Belgium: 75-82

2015

-

Norberg, Margareta
Malmberg, Gunnar
Ng, Nawi; et al.

Use of moist smokeless tobacco (snus) and the risk of development of alcohol dependence: a cohort study in a middle-aged population in Sweden.
Drug And Alcohol Dependence, 149: 151-157

2015

Hämta

Chaparro, M. Pia
Ivarsson, Anneli
Koupil, Ilona; et al.

Regional inequalities in pre-pregnancy overweight and obesity in Sweden, 1992, 2000, and 2010
Scandinavian Journal of Public Health

2015

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling
2014-01-02

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59