Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

DN Debatt: Det krävs ökade infrastrukturinvesteringar

2017-12-04
Både regeringen Reinfeldt och Löfven har haft problem med att nå överskottsmålet i de offentliga fin...

Nobels tog kommando över sprängreglering

2017-11-24
Genom ett aktivt säkerhetsarbete skaffade sig Alfred Nobels bolag inflytande över myndigheternas reg...

Specifik kunskap om turism inget som näringen prioriterar

2017-10-25
Trots att det finns turismutbildningar på både gymnasie- och högskolenivå, är det bara ett fåtal av ...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Adjei, Evans Korang

Relatedness through kinship: the importance of family co-occurrence for firm performance

2018

Hämta

Edelheim, Johan R.
Thomas, Kimberly
Åberg, Kajsa G.; et al.

What do conferences do?: What is academics' intangible return of investment (ROI) from attending an academic conference?
Journal of Teaching in Travel & Tourism, 18(1): 94-107

2018

-

Mackay, Heather
Mugagga, Frank
Kakooza, Lydia; et al.

Doing things their way? Food, farming and health in two Ugandan cities.
Cities and Health

2018

-

Lindmark, Magnus
Nguyen Thu, Huong
Stage, Jesper

Weak support for weak sustainability: genuine savings and long-term wellbeing in Sweden, 1850–2000
Ecological Economics, 145: 339-345

2018

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59