Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

Turismforskning - fint pris och ny bok för Dieter Müller

2018-04-17
Dieter Müller, vicerektor och professor i kulturgeografi vid Umeå universitet, har tilldelats The Ro...

DN Debatt: Det krävs ökade infrastrukturinvesteringar

2017-12-04
Både regeringen Reinfeldt och Löfven har haft problem med att nå överskottsmålet i de offentliga fin...

Nobels tog kommando över sprängreglering

2017-11-24
Genom ett aktivt säkerhetsarbete skaffade sig Alfred Nobels bolag inflytande över myndigheternas reg...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eimermann, Marco
Karlsson, Svante

Globalising Swedish countrysides?: A relational approach to rural immigrant restaurateurs with refugee backgrounds
Norsk Geografisk Tidsskrift, 72(2): 82-96

2018

Hämta

Eimermann, Marco
Kordel, Stefan

International lifestyle migrant entrepreneurs in two New Immigration Destinations: Understanding their evolving mix of embeddedness
Journal of Rural Studies

2018

-

Eriksson, Martin

I samma båt: Samarbetet mellan staten och skogsindustrin under efterkrigstidens isbrytarpolitik
Forum navale, 74: 124-146

2018

-

Lajus, D.
Stogova, D.
Keskitalo, E. Carina H.

The implementation of Marine Stewardship Council (MSC) certification in Russia: achievements and considerations
Marine Policy, 90: 105-114

2018

Hämta


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59