Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

Alla vinner inte på rörlig arbetsmarknad

2017-08-22
Rörlighet på arbetsmarknaden gynnar främst företag i storstadsregionerna. För mindre regioner är sam...

Likartade markkonflikter i Afrika och Norden

2017-06-21
Naturresursen marken är i hela världen en källa till välstånd, livskvalitet och till konflikter. Lik...

Markkonflikter i fokus på stor konferens

2017-06-15
Hur naturresurser används skapar ofta konflikter. 18-22 juni anordnas en stor global konferens i Ume...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Jansson, Johan
Pettersson, Thomas
Mannberg, Andrea; et al.

Adoption of alternative fuel vehicles: Influence from neighbors, family and coworkers
Transportation Research Part D, 54: 61-73

2017

-

Hedlund, Martin
Lundmark, Linda
Stjernström, Olof

Rural restructuring and gendered micro-dynamics of the agricultural labour market
Fennia, 195(1): 25-35

2017

-

Bjärstig, Therese
Thellbro, Camilla
Stjernström, Olof; et al.

Between protocol and reality – Swedish municipal comprehensive planning
European Planning Studies

2017

-

Carson, Doris A.
Carson, Dean B.

International lifestyle immigrants and their contributions to rural tourism innovation: Experiences from Sweden’s Far North
Journal of Rural Studies

2017

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59