Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

DN Debatt: Det krävs ökade infrastrukturinvesteringar

2017-12-04
Både regeringen Reinfeldt och Löfven har haft problem med att nå överskottsmålet i de offentliga fin...

Nobels tog kommando över sprängreglering

2017-11-24
Genom ett aktivt säkerhetsarbete skaffade sig Alfred Nobels bolag inflytande över myndigheternas reg...

Specifik kunskap om turism inget som näringen prioriterar

2017-10-25
Trots att det finns turismutbildningar på både gymnasie- och högskolenivå, är det bara ett fåtal av ...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Eriksson, Louise

Effects of policy measures and moderating factors on climate change adaptation among private forest owners in Sweden
Society & Natural Resources

2018

Hämta

Mackay, Heather

Mapping and characterising the urban agricultural landscape of two intermediate-sized Ghanaian cities
Land use policy, 70: 182-197

2018

-

Mackay, Heather

Doing things their way? Food, farming and health in two Ugandan cities
Cities and Health

2018

-

Eriksson, Louise
Björkman, Christer
Klapwijk, Maartje J.

General Public Acceptance of Forest Risk Management Strategies in Sweden: Comparing Three Approaches to Acceptability
Environment and Behavior, 50(2): 159-186

2018

Hämta


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59