Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

900 miljarder skäl att uppskatta invandring

2015-10-23
Att erbjuda en fristad för individer i behov av asyl i den rådande flyktingkrisen är i huvudsak en h...

Nästan 39 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

2015-09-30
14 forskare vid Umeå universitet har sammanlagt tilldelats 38,9 miljoner från Forte – Forskningsråde...

Västerbottensnytt: Här är Sveriges osynliga befolkning

2015-07-09
Sverige har en osynlig befolkning – alla fritidshusägare. En ny stor kartläggning av kulturgeografen...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Müller, Dieter K

Issues in Arctic tourism

2015

-

Levin, Mikael

Dataserier för avhandlingen “Att elda för kråkorna? Hushållens energianvändning inom bostadssektorn i Sverige 1913-2008

2015

Hämta

Carson, Doris A.
Carson, Dean B.
Lundmark, Linda

Tourism, Mobilities, and Development in Sparsely Populated Areas

2015

-

Haugen, Katarina

Contested Lands?: Dissonance and Common Ground in Stakeholder Views on Forest Values
Tijdschrift voor economische en sociale geografie

2015

Hämta


Sidansvarig: Fredrik Gärling
2014-01-02

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59