Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

Komplexa relationer mellan migration och hälsa i Nicaragua

2015-01-13
En ny avhandling från Umeå universitet visar att nicaraguanska migranter och deras familjemedlemmar ...

Fritidshusägare en resurs för landsbygden

2014-12-29
Tillbringar du jul, sportlov och sommar i ditt fritidshus? Se dig i sådana fall som en resurs för by...

Tätortsnära skog – urban livskvalité

2014-11-26
Skogsområden i tätorters utkanter är välbesökta rekreationsmål som erbjuder en kontrast mot den urba...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Hellquist, Barbro Numan
Czene, Kamila
Hjälm, Anna; et al.

Effectiveness of population-based service screening with mammography for women ages 40 to 49 years with a high or low risk of breast cancer: Socioeconomic status, parity, and age at birth of first child.
Cancer, 151(2): 251-258

2015

-

Mannberg, Andrea
Brännlund, Runar
Jansson, Johan; et al.

Påverkar skatteundantag hushållens benägenhet att köpa miljöbilar? En studie av Stockholms trängselskatt
Ekonomisk Debatt, 43(1): 32-39

2015

-

Andersson, Fredrik
Pettersson, Thomas

Between Private Interests and the State. Corporatist Strategies in the Swedish Railway Council, 1902-1967
Journal of Transport History, 36(1)

2015

-

Malmqvist, E.
Olsson, David
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; et al.

Assessing ozone exposure for epidemiological studies in Malmö and Umeå, Sweden
Atmospheric Environment, 94: 241-248

2014

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling
2014-01-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59