Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

Komplexa relationer mellan migration och hälsa i Nicaragua

2015-01-13
En ny avhandling från Umeå universitet visar att nicaraguanska migranter och deras familjemedlemmar ...

Fritidshusägare en resurs för landsbygden

2014-12-29
Tillbringar du jul, sportlov och sommar i ditt fritidshus? Se dig i sådana fall som en resurs för by...

Tätortsnära skog – urban livskvalité

2014-11-26
Skogsområden i tätorters utkanter är välbesökta rekreationsmål som erbjuder en kontrast mot den urba...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Lars-Fredrik
Eriksson, Liselotte

The compulsory public pension and the demand for life insurance: the case of Sweden, 1884–19141
Economic history review, 68(1): 244-263

2015

-

Hellquist, Barbro Numan
Czene, Kamila
Hjälm, Anna; et al.

Effectiveness of population-based service screening with mammography for women ages 40 to 49 years with a high or low risk of breast cancer: Socioeconomic status, parity, and age at birth of first child.
Cancer, 151(2): 251-258

2015

-

Mannberg, Andrea
Brännlund, Runar
Jansson, Johan; et al.

Påverkar skatteundantag hushållens benägenhet att köpa miljöbilar? En studie av Stockholms trängselskatt
Ekonomisk Debatt, 43(1): 32-39

2015

-

Andersson, Fredrik
Pettersson, Thomas

Between Private Interests and the State. Corporatist Strategies in the Swedish Railway Council, 1902-1967
Journal of Transport History, 36(1)

2015

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling
2014-01-02

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59