Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

Arktisk kunskapsspridning på Kunskapsnoden

2017-02-09
Kunskapsnoden är en av universitetets mötesplatser för dialog och samverkan. När evenemanget arrange...

Minskad chans påverka lokalt ökar motstånd mot utbyggd vindkraft

2017-01-19
Försämrade möjligheter för allmänheten att påverka lokalt kan skada tilltron till vindkraften och äv...

”Teknik och frihandel inte orsaker till ojämlikhet”

2016-12-05
Politiska beslut och inte globalisering och teknikutveckling har orsakat de ökande inkomstklyftorna....

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bohman, Magnus

Conditional crisis?: Ecological challenges and conditions of growth during the agricultural revolution in southern Sweden, c. 1700-1900
Economic history review, 70(1): 171-186

2017

-

Östbring, Lisa
Eriksson, Rikard
Lindgren, Urban

Labor mobility and organizational proximity:Routines as supporting mechanisms for variety, skill integration and productivity
Industry and Innovation

2017

-

Andersson, Lars Fredrik
Liselotte, Eriksson

Sickness absence in compulsory and voluntary health insurance: the case of Sweden at the turn of the twentieth century
Scandinavian Economic History Review

2017

-

Johansson, Christer
Lövenheim, Boel
Schantz, Peter; et al.

Impacts on air pollution and health by changing commuting from car to bicycle
Science of The Total Environment, 584-€“585: 55-63

2017

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling
2016-01-04

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59