Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

Vindelälvsdraget och Nya Vindelälvsloppet kan stärka regionens attraktionskraft

2014-06-25
Välutvecklade sportaktiviteter kan bidra till att stärka en regions identitet och attraktionskraft. ...

VK Debatt: Inget motsatsförhållande mellan gruvnäring och turism

2014-04-28
Att gruvor står i konflikt med turism används ofta som argument mot gruvetableringar. Men utveckling...

Extrakt: Ny typ av skogsägare kan ge annat skogsbruk

2014-03-12
En välutbildad kvinna som bor i stan. Så ser många av dagens skogsägare ut. Hälften av Sveriges skog...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Andersson, Fredrik
Pettersson, Thomas

Between Private Interests and the State. Corporatist Strategies in the Swedish Railway Council, 1902-1967
Journal of Transport History, 36(1)

2015

-

Malmqvist, Ebba
Olsson, David
Hagenbjörk-Gustafsson, Annika; et al.

Assessing ozone exposure for epidemiological studies in Malmö and Umeå, Sweden
Atmospheric Environment, 94: 241-248

2014

-

Adams, Mike
Andersson, Lars-Fredrik
Hardwick, Philip; et al.

Firm size and growth in Sweden's life insurance market between 1855 and 1947: A test of Gibrat's law
Business History, 56(6): 956-974

2014

-

Carina, E.
Keskitalo, Carina
Liljenfeldt, Johanna

Implementation of forest certification in Sweden: an issue of organisation and communication
Scandinavian Journal of Forest Research, 29(5): 473-484

2014

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling
2014-01-02

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59