Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

900 miljarder skäl att uppskatta invandring

2015-10-23
Att erbjuda en fristad för individer i behov av asyl i den rådande flyktingkrisen är i huvudsak en h...

Nästan 39 miljoner till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd

2015-09-30
14 forskare vid Umeå universitet har sammanlagt tilldelats 38,9 miljoner från Forte – Forskningsråde...

Västerbottensnytt: Här är Sveriges osynliga befolkning

2015-07-09
Sverige har en osynlig befolkning – alla fritidshusägare. En ny stor kartläggning av kulturgeografen...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Bäckström, Peter
Sandow, Erika
Westerlund, Olle

Commuting and Retirement
The annals of regional science

2015

-

Mannberg, Andrea
Brännlund, Runar
Jansson, Johan; et al.

Påverkar skatteundantag hushållens benägenhet att köpa miljöbilar? En studie av Stockholms trängselskatt
Ekonomisk Debatt, 43(1): 32-39

2015

-

Marcinczak, Szymon
Tammaru, Tiit
Strömgren, Magnus; et al.

Changing patterns of residential and workplace segregation in the Stockholm metropolitan area
Urban geography, 36(7): 969-992

2015

-

Bern, Sofia
Haugen, Katarina
Jansson, Johan; et al.

”Det är ju som vilken annan bil som helst”: röster om elbilar

2015

Hämta


Sidansvarig: Fredrik Gärling
2014-01-02

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59