Till umu.se

Välkommen

Institutionens verksamhet omfattar de två ämnesområdena geografi och ekonomisk historia.

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har ca 70 medarbetare och institutionen är belägen i Samhällsvetarhuset, plan 2 och 3.

Inom ämnet geografi ligger fokus på utbildning och forskning i kulturgeografi, dvs. på geografiämnets samhällsvetenskapliga del. Kulturgeografi är också länkat till naturgeografiska och ekologiska förhållanden som påverkar mänsklig verksamhet och samhällets möjligheter.

Ekonomisk historia är i sin tur länkat till de historiska och ekonomiska vetenskaperna och analyserar samspelet mellan ekonomi och samhälle vid skilda tidpunkter där även genus- och miljöhistoria inkluderas.

Nyheter

DN Debatt: Det krävs ökade infrastrukturinvesteringar

2017-12-04
Både regeringen Reinfeldt och Löfven har haft problem med att nå överskottsmålet i de offentliga fin...

Nobels tog kommando över sprängreglering

2017-11-24
Genom ett aktivt säkerhetsarbete skaffade sig Alfred Nobels bolag inflytande över myndigheternas reg...

Specifik kunskap om turism inget som näringen prioriterar

2017-10-25
Trots att det finns turismutbildningar på både gymnasie- och högskolenivå, är det bara ett fåtal av ...

Publikationer vid institutionen för geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Olofsson, Jenny
Padyab, Mojgan
Gunnar, Malmberg

Health disparities in Europe’s ageing population: the role of social network
Global Health Action, 11(1): 1-10

2018

-

Adjei, Evans Korang

Relatedness through kinship: the importance of family co-occurrence for firm performance

2018

Hämta

Edelheim, Johan R.
Thomas, Kimberly
Åberg, Kajsa G.; et al.

What do conferences do?: What is academics' intangible return of investment (ROI) from attending an academic conference?
Journal of Teaching in Travel & Tourism, 18(1): 94-107

2018

-

Mackay, Heather
Mugagga, Frank
Kakooza, Lydia; et al.

Doing things their way? Food, farming and health in two Ugandan cities.
Cities and Health

2018

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kalendarium

Till kalendariet

Kontaktinformation

Institutionen för geografi och ekonomisk historia
Samhällsvetarhuset
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 63 59