Rörlighet, omvandling och regional tillväxt

Umeå universitet har satsat 20 miljoner kronor på att stärka forskningen inom ekonomiområdet genom den s.k. ekonomisatsningen. Forskningsprogrammet Rörlighet, omvandling och regional tillväxt, som utvecklats vid institutionen för geografi och ekonomisk historia, var ett av de fem projekt som mellan 2013-2017 tilldelats medel ur ekonomisatsningen. Vårt program fokuserar på ekonomisk utveckling och dess samband med individer, företag och regioner genom ett holistiskt angreppssätt där ”geografisk mobilitet” är den centrala och gemensamma nämnaren.

I programmet medverkar Kerstin Westin, Urban Lindgren, Rikard Eriksson och Erika Sandow från avdelningen för kulturgeografi, Lars-Fredrik Andersson från avdelningen för ekonomisk historia, samt Olle Westerlund från nationalekonomi.

Vårt mål är att genom samverkan med framgångsrika forskare från andra miljöer inom och utanför landet stärka forskningen om ekonomi och rörlighet på olika nivåer. Detta gör vi genom att bjuda in forskare till seminarier, workshops, och kortare gästforskarperioder för att arbeta med oss på institutionen. Vi kommer att anordna konferenser (t.ex. NECTAR-konferens kring pendling i juni 2014), möjliggöra för forskare vid institutionen att delta i internationella konferenser eller utbyten med andra forskarmiljöer. Läs mer om de aktiviteter som sker inom ramen för programmet här.

Utvärderarna av vår ansökan uttryckte sig så här:

This is a multidisciplinary proposal with multiple and variously interconnected foci, and a broad interdisciplinary basis within USBE. Kerstin Westin’s proposal stands out by outlining a coherent research programme which is formulated in terms of evolutionary theorizing, recently flourishing amongst various social scientific research fields, heterodox economics included. It is given an innovative theoretical twist by considering the mobilities of people and firms in evolutionary economic processes. Thereby knowledge dynamics in the economy are regarded as sparked, in part, by the mobility of people (skills) across geographical and organizational boundaries and of firms (routines) across geographical boundaries. Here, the research group builds innovatively i.a. on the research on geographical mobility that has a long tradition in Umeå.


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion