Botnia-Atlantica projekt

Botnia-Atlantica-institut

LUBAT - Lärande om utveckling i Botnia-Atlantica

Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen.


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kvinna vid dator

Bild: Mattias Pettersson