Till umu.se

Forskningsprojekt vid Geografi och ekonomisk historia

Forskningsledare

Rubrik sorteringsordning

Infört

Keskitalo, Carina

Anpassning till klimatförändringar?

2012-12-11

Keskitalo, Carina

Anpassning till klimatförändringar i Europa: Kan modeller och förutsättningar för ökad anpassningsbarhet identifieras?

2012-12-11

Marjavaara, Roger

De dödas mobilitet: Nya perpektiv på platsanknytning

2012-11-21

Jörgensen, Hans

Ekonomisk underrättelseverksamhet och informationsspridning: Staten, näringslivet och Östekonomiska byrån under det kalla kriget.

2018-02-27

Strömgren, Magnus

ESPON DB

2009-08-24

Eriksson, Rikard

Familjenätverkens betydelse på den svenska arbetsmarknaden

2014-03-19

Keskitalo, Carina

Hur sårbar är skogen och olika skogsanvändare för klimatförändringar?

2008-06-12

Ducoing Ruiz, Cristián

Hållbar utveckling, finanspolitik och förvaltning av naturresurser. Bolivia, Chile och Perú i kontrast till de Nordiska länderna

2017-02-08

Eriksson, Rikard

Kreativ förstörelse, förstörande förstörelse och regional arbetsmarknadsdynamik

2014-03-19

Müller, Dieter K.

Landsbygdens "osynliga" befolkning: En analys av fritidsboendes relationer till den svenska landsbygden

2009-06-18

Keskitalo, Carina

Mistra Arctic Sustainable Development

2017-02-28

Westin, Kerstin

Människors dagliga resande

2017-11-03

Wiberg, Ulf

Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen

2009-11-23

Westin, Kerstin

Nyttan av närhet

2009-04-06

Eriksson, Martin

Näringslivets organisationer och den ekonomiska politiken 1921-1933. Integration, konfrontation eller samarbete?

2012-11-06

Botnia-Atlantica projekt

Botnia-Atlantica-institut

LUBAT - Lärande om utveckling i Botnia-Atlantica

Nya modeller för regional mobilisering - jämförelse och lärande i Kvarkenregionen.


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kvinna vid dator

Bild: Mattias Pettersson