Högre seminarium/forskarseminarium

Institutionen för geografi och ekonomisk historia har två seminarieserier, ekonomisk historia respektive kulturgeografi.

Vid dessa seminarier presenteras aktuell forskning av institutionens egna forskare, lärare och doktorander eller av inbjudna föreläsare. Seminarierna är öppna för alla intresserade. Seminarierna i ekonomisk historia äger normalt rum på torsdagar, medan seminarierna i kulturgeografi sker på fredagar efter lunch, avvikelser kan förekomma. Teman, tider och plats för de olika seminarierna framgår av de terminsvisa schemana nedan. '

Schema Ekonomisk historia och Kulturgeografi


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion