Ämnet ekonomisk historia

I ekonomisk historia studeras i ett långsiktigt perspektiv hur samhällsutvecklingens materiella villkor och människans möjligheter till försörjning hänger samman med ekonomiska förändringsprocesser och sociala och politiska förhållanden under olika perioder.

Teoretiskt och metodiskt har forskningen rötter i historia och samhällsvetenskap och ger långsiktiga perspektiv på samhällsutvecklingen.  Ämnet använder både ekonomisk teori och andra samhällsvetenskapliga teorier, samt kvantitativa och kvalitativa metoder av olika slag.

Kunskaper om historiska exempel av ekonomisk utveckliing liksom förmågan att samla in och källkritiskt värdera tolka olika typer av historiska data, gör att ekonomisk - historikern har en unik kompetens när det gäller att studera och analysera komplexa relationer i det nutida samhället.


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Uppspikade avhandlingar på UB

Bild: Andreas Nilsson