Umeå papers in Economic History

Here you can find the publications in Umeå papers in Economic History (ISSN 1653-7378:X) from 2005 to 2015.

2015

No. 44. Levin, Mikael: Dataserier för avhandlingen “Att elda för kråkorna? Hushållens energianvändning inom bostadssektorn i Sverige 1913-2008. diva2:783393.

2014

No. 43. Berquist, Ann-Kristin; Sabo, Josefin & Söderholm, Kristina: Energiomställning och teknisk omvandling i svensk massa- och pappersindustri 1970-1990. diva2:729690.

2013

No. 42.  Sandqvist, Ulf: 9 av 100 - om könssegregationen inom den digitala spelindustrin. diva2:680886.

2011

No. 41. Eriksson, Martin: Samtliga berörda stora kraftföretag sammanförda i en ägares hand? Elproducenterna, staten och det nationella kraftöverföringssystemet 1936-1946. diva2:512014.

2010

No. 40. Bergquist, Ann-Kristin & Söderholm, Kristina: Miljöforskning i statens och industrins tjänst: Institutet för Vatten och Luftvårdsfrågor (IVL) 1960-tal till 1980-tal. diva2:381277.

No. 39. Bergquist, Ann-Kristin & Söderholm, Kristina: R&D collaboration and environmental adaptation: A pilot study of the Swedish pulp- and paper industry 1900-1990. diva2:312526.

2008

No. 38. Wiechel, Anna Helena: Den omskolade hemsamariten: En studie om den kommunala hemtjänstens förändring från 1960 till 2006. diva2:142585.

No. 37. Lindmark, Magnus: Tidigare erfarenheter av överföring mellan transportslag. Underlagsrapport till SIKA. diva2:142550.

No. 36.Bergquist, Ann-Kristin; Arnberg, Klara; Eriksson, Liselotte & Ottosson, Jan: Lärande i fokus? Näringslivssamverkan och kunskapsspridning i initieringsfasen av strukturfondsprojekt. diva2:142548.

No. 35. Vikström, Peter: Energy efficiency and Energy Demand: A Historical CGE Investigation on the Rebound Effect in the Swedish Economy 1957. diva2:141842.

No. 34. Andersson, Fredrik & Pettersson, Thomas: The vision thing: Actors, decision-making and lock-in effects in Swedish road safety policy since the 1990s. diva2:141214.

2007

 No. 33. Lindmark, Magnus: Relativprisförändringar och förändrad koldioxidproduktivitet i svensk tillverkningsindustri 1914 till 1995. diva2:141204.

No. 32. Lindmark, Magnus: Strukturomvandling och förändrad koldioxidproduktivitet i svensk industri 1936-1979. diva2:141207.

No. 31. Brodin, Helen: Avregleringar och arbetskraftens rörlighet: En forskningsöversikt med exempel från avregleringarna på marknaderna för el, transporter och kommunikationer. diva2:140432.

No. 30. Eriksson, Martin: Framväxten av ett nationellt infrasystem för civilflyget: staten, kommunerna och de svenska trafikflygplatserna 1921-1967. diva2:139952.

2006

No. 29. Arnberg, Klara: Nationalräkenskapernas produktionsgräns och prostitutionen: En jämförelse mellan Nederländerna och Sverige. diva2:145178.

No. 28. Gustavsson-Bergquist, Ann-Kristin: The green challenge: Perspectives on technical and organisational challenges in Swedish industry in a changing institutional environment during the 1970’s. diva2:145165.

No. 27. Olsson, Fredrik: Industrial Regions, Agglomerations and Industrialisation: The Iron and Steel Industry in Central Sweden 1805-1910. diva2:144547.

No. 26. Krantz, Olle: Small European Countries in Economic Internationalisation: An Economic Historical Perspective. diva2:144546.


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion