Till umu.se

Kalendarium

April 2017

6 april kl 13.00–16.15

6 april kl 13.00–14.00

Jenny Olofsson & Cecilia Gustafsson: Registerstudie om äldre migranter i Sverige (metodseminarium).

Seminarium Välkommen till CEDAR:s seminarium där Jenny Olofsson, forskare vid CEDAR, och Cecilia Gustafsson, postdok. vid CEDAR, håller i ett metodseminarium som baseras på en registerstudie om äldre migranter i Sverige.


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Studenter i Lindellhallen, stående vid staket

Bild: Andreas Nilsson