Akademin Möter Turismnäringen

Datum: 2017-03-21—2017-03-22
Tid: 08.30
Plats: Samverkanshuset
Evenemanget vänder sig till: allmänheten - anställda

För tredje året i rad arrangeras vid Umeå universitet en konferens med tillfälle att diskutera och ta del av turism- och besöksnärings relaterade frågor och presenta-tioner. I år kompletteras konferensen med AIMday Turism. En mötesform som möjliggör direktkontakt för företag och organisationer med forskare och akademin. Här ges möjlighet att diskutera era frågeställningar med forskare i syfte att generera ny kunskap och/eller hitta samarbetsmöjligheter.

I år kompletteras konferensen med AIMday Turism. En mötesform som
möjliggör direktkontakt för företag och organisationer med forskare och akademin.

Program

Tisdag 21 mars

Samverkanshuset

08:30-12:00  AIMday Turism - företag och organisationer har chansen att få hjälp med ett konkret problem av en grupp av forskare. (se se-parat program nedan).
Hörsal G (Humanisthuset)

13:00-13:10 Välkomstord. Roger Marjavaara, Umeå universitet.

13:10-13:40  Holländska turismentreprenörer: möjligheter och utmaningar för lokal utveckling. Marco Eimermann, Umeå universitet.

13:40-14:10 Behovet av utbildning och forskning i turism. Teres Vågelind, Visita.

14:10-14:40 Forskning i samverkan. Torkel Molin, Umeå universitet.

14:40-15:10 Kaffe

15:10-15:40  Kommunens roll i besöksnäringen. Anna Molin, Umeå kom-mun.

15:40-16:10 Hur kan vi hantera turisternas förväntningar på vildmarks-turism? Carina Keskitalo, Umeå universitet.

16:10-16:40  Skellefteå – kan man bygga ett varumärke som alla äger? He-lena Renström, Skellefteå kommun.

Middag, Elite Hotel Mimer

Onsdag 22 mars

Hörsal G (Humanisthuset)

09:00-09:30 Exploring the Meanings of Nordic Souvenirs from a Seller's Perspective. Hannelene Schilar, Umeå universitet.

09:30-10:00  Affärsresenärers måltidsupplevelser. Joachim Sundqvist, Re-stauranghögskolan, Umeå universitet.

10:00-10:30 Kaffe

10:30-11:00 Kulturarv som turistattraktion. Richard Pettersson, Umeå universitet.

11:00-11:30   The Creation of Culinary Spaces. Dieter Müller, Umeå univer-sitet.

11:30-12:00 Hur gör vi turismforskningen nyttig och tillgänglig för sam-hället? Ett samtal mellan branschen och akademin

12:00 Avslutande ord. Roger Marjavaara, Umeå universitet.

Deltagandet är kostnadsfritt och inkluderar fika. Anmälan krävs dock. Kostnader för eventuellt boende löses och bekostas på egen hand. Middag den 21 mars bekostas av deltagarna och betalas på plats. Vid anmälan, ange om du vill delta på middagen. För anmälan och mer information kontakta Roger Marjavaara
(roger.marjavaara@umu.se, 090-786 71 59).

Program AIMday Turism

Umeå universitet bjuder in till AIMday Turism. Ett tillfälle för företag, entrepre-nörer, forskare och organisationer att knyta kontakter och utbyta kunskaper och erfarenheter.
Syftet med AIMday Turism är att öka förståelsen, ge ny kunskap och nya perspektiv på utmaningar inom turism och besöksnäringsrelaterad verksamhet med olika inriktningar samt skapa möjligheter för utveckling av både verksamheter och forskning genom utbyte och samverkan.
Under AIMday Turism diskuteras frågor och problemområden som formulerats av deltagarna. Frågeställningarna matchas med forskares kunskap och specialist-kompetens. Varje fråga diskuteras under en timme med syfte att skapa förutsätt-ningar för framtida samarbeten, ge nya infallsvinklar och generera ny kunskap.
Frågan registreras i förväg och är entrébiljetten för frågeställande organisation eller företag. Minst en fråga måste registreras för att få delta.

Anmälan till AIMday Turism görs separat via http://aimday.se/turism-umea-2017 genom att registrera en frågeställning som du/ni vill diskutera med forskare.

08.30-09.00

09.00-10.00 Välkommen, uppstart, genomgång av upplägg osv. Session 1

10.00-10.30  Fika

10.30-11.30 Session 2

11.30-13.00  Summering och därefter lunch för AIMday-deltagare Hörsal G, Humanisthuset.

Vill du veta mer angående AIMday eller diskutera tänkbara frågeställningar kontakta:
Anna Sandström Emmelin (anna.emmelin@umu.se , 090-786 60 21). Tapio Alakörkkö (tapio.alakorkko@umu.se , 090-786 98 35).


Arrangör: Umeå universitet
Kontaktperson: Roger Marjavaara
Telefon: 090-786 71 59
Evenemangstyp: Konferens
Lägg till i din kalender