Transportforskningsenheten (Trum)

Transportforskningsenheten (Trum) har som syfte att främja en tvärvetenskaplig forskning inom transportområdet. Forskare vid TRUM har sin anställning och delar av sin verksamhet vid någon av de ämnesinstitutioner som ingår i samarbetet. 

Trums hemsida


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Samverkanshuset vinter

Bild: Mattias Pettersson