Information för våra studenter

För alla kurser i kulturgeografi eller ekonomisk historia har vi samlat information på respektive ämnes sida, du finner sidan i vänstra menyn under "våra kurser". Där finner du utbildningsbeskrivningar, kursplaner, scheman, litteraturlistor och fortlöpande tilläggsinformation till respektive kurs. Mer om programmen klickar du på "våra program".

Studieadministratörer

Fredrik Gärling (Kulturgeografi), tel 090-786 5540

Maria Lindström (Ekonomisk historia), tel 090-786 5385

Till studieadministratören vänder du dig med frågor som berör: antagning till kurs, registrering vid kursstart eller specifika intyg.

Observera att du själv via din aktiverade studentportalen - här kan du ta ut studieintyg och göra adressändring etc. För att kunna logga in på studentportalen behöver du en CAS-användare, din digitala ID-handling vid Umeå universitet.

Studievägledare

Håkan Appelblad (Kulturgeografi), tel 090-786 7155

Hans Jörgensen (Ekonomisk historia), tel 090-786 5505

Mer information om studievägledningen

Studierektorer

Örjan Pettersson (Kulturgeografi), 090-786 60 66

Thomas Pettersson (Ekonomisk historia), tel 090-786 6234

Studierektorerna har det övergripande ansvaret för grundutbildningens planering och genomförande och svarar på frågor om kursinnehåll och tillgodoräknanden av tidigare studier.

Programansvariga

Samhällsvetarprogrammet - Hans Jörgensen
Samhällsplanerarprogrammet - Örjan Pettersson
Turismprogrammet  - Roger Marjavaara
Vårdadministrativa programmet - Fredrik Olsson-Spjut
Masterprogrammet i Samhällsplanering - Erika Sandow
Masterprogrammet i Turism - Kerstin Westin

De programansvariga har ansvarar för de programspecifika frågorna king det fortlöpande arbete, uppföljning/revidering av kurs- och utbildningsplaner, utvärderingar samt till respektive program kopplade studie- och arbetsmiljöärenden.

UMU-kortet

Viktigt att aktivera kortet så snart som möjligt, gäller såväl nya som gamla studenter.   AKTIVERA här


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studievägledare för Kulturgeografi
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset plan 2

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Studievägledare för Ekonomisk historia
901 87 Umeå 

Besöksadress
Samhällsvetarhuset plan 1

Kontaktformulär

Akademisk ordlista

Stöter du på ord eller begrepp du inte förstår, eller vill veta mer om?

Här finns en ordlista som förklarar några av de ord som ofta förekommer på universitetets webb:

Akademisk ordlista