Lika villkor

Vid Umeå universitet ska det vara möjligt att studera på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck eller ålder. Vi har nolltolerans mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling av studenter, anställda, samarbetspartners och besökare.

För lika villkor

Handläggningsordning


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion