Till umu.se

Publikationer vid Geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Forsberg, Magdalena

Vägens betydelse för turismen: En studie om den nya E4:ans påverkan på Sundsvalls hotellmarknad

2018

Hämta

Rönnqvist, Niclas

På väg mot hållbara transporter i björkarnas stad?: En tematisk analys av den översiktliga planeringen

2017

-

Suslova, Elizaveta

Svenskars resemotiv till Ryssland baserade på stereotypiska förståelser

2017

Hämta

Rivander, Philip

Befolkningsförändringar i Eskilstuna kommun före och efter uppförandet av Svealandsbanan

2017

-

Hübsch, Lena

Gender equality in County Transportation Plans and potential conflicts with sustainable transportation: A case study from northern Sweden

2017

Hämta

Agdahl, Helen

THE INTEGRATION PROCESS OF CLIMATE CHANGE ADAPTATION FOR FLOOD MANAGEMENT IN SPATIAL PLANNING: DRAWING EXAMPLES FROM ÄLVSTADEN-GOTHENBURGBETWEEN 1999-2015

2017

Hämta

Klein, David

Regional Performance in Knowledge Economies: A Comparison of Performance Indicators and Regional Units across Spatial Econometric Models

2017

Hämta

Åström, Susanna

Den medicinska sekreterarens psykosociala arbetsmiljö: avseende stress, upplevd av medicinska sekreterare samt andra yrkesgrupper

2017

-

Wasell, Felicia

eHälsans inverkan på administrativt vårdarbete: En studie av digitala verktyg inom vården och dess effekter på det administrativa arbetet

2017

-

Persson, Josefin

Hur används DRG och KPP i sjukvården?: En analys av Västernorrlands läns landstings användning av patientdata

2017

-

Ohde, Veronica

Hur hanteras införandet av E-hälsa och videosamtal inom vården?: En studie gjord på två hälsocentraler i mellansverige

2017

-

Sialdas, Sofia

Hur attraherar hälso- och sjukvårdens arbetsgivare vårdadministrativ personal till sin verksamhet: En kvalitativ studie med enhetschefer och HR-personal i Sverige som arbetar inom landstingens offentliga sjukvård

2017

-

Munzlinger, Eszter

Genusproblematiken inom sjuksköterskeyrket.: En jämförande studie mellan Kanada och Sverige

2017

-

Nyberg, Jenny

Svårigheter i samband med dokumentation om palliativa patienter: En intervjustudie inom kommunal äldreomsorg

2017

-

Odenhag, Therese

Vårdvalets påverkan på upplevd stress inom rehab: Hur upplever fysioterapeuter i Västra Götalandsregionen sin arbetsmiljö?

2017

-

Lilja, Theresa

Vårdadministratörers yrkesstatus: Vad gör arbetsgivare?

2017

-

Lestander, Elin

Påverkar geografiska avstånd vårdvalsbesluten?: En studie av vårdvalsreformen i Älvsbyns kommun

2017

-

Larneryd, Marita

eHälsotjänster i glesbygd: En fallstudie gällande RemoAge - implementering ur ett personalperspektiv

2017

-

Kjellberg, Karin

Hur ser man på effektivitetsmått i hälso- och sjukvården idag?: Mäter sjukvården effektivt? Vad mäts i QALY?

2017

-

Jonsson, Erika

DRG i Region Norrbotten: Hur DRG används och vilka utmaningar som finns

2017

-


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion