Publikationer vid Geografi och ekonomisk historia

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Smedberg, Johanna

Gör plats för barnen!: En studie om barns friytor i Malmö

2018

Hämta

Gilliusson, Linnéa

Den attraktiva skiddestinationen: En studie om hur svenska skidorter arbetar för att utveckla dess besöksnäring

2018

Hämta

Sanna, Gidlund

"De ä bar å åk": - En studie om allmänna kollektiva transporter till Sveriges skidorter

2018

Hämta

Vikström, Simon

Västernorrlands regionala utvecklingsstrategi: En kritisk diskursanalys

2018

Hämta

Bergman, Fredrik

Polariseringens geografi: Regionala effekter av finanskrisen 2008

2018

Hämta

Ölund, Anna

Varför vill städer arrangera de Olympiska spelen?: En innehållsanalys av motiven i OS-ansökningar.

2018

-

Sjöström, Emelie

Makten att problematisera en plats: En studie om ombyggnationen av Rådhustorget i Umeå

2018

Hämta

Kvarnung, Carl-Josef

Nyttjandet av hotellobbyn: Nutida mönster och framtida potentialer

2018

Hämta

Adama, Blekou

Assessing the walking access to bus stops in Umeå urban area and the relationship with the socio-economic characteristics

2018

Hämta

Alcazar, Liza

Att inte bli iakttagen men ändå bli sedd: En studie om tjejers trygghet i det offentliga rummet och hur det kan planeras för trygga och jämställda miljöer

2018

Hämta

Johansson, Mattias

Trygghetsuppfattningar och könsnormativa beteenden: Unga mäns ideér och uppfattningar om trygghet på Ålidhem, Umeå

2018

Hämta

Laestander, Elin

Hälsodestinationer i norr som terapeutiska landskap: En fallstudie av Källans spa i Västerbotten

2018

Hämta

Lindgren, Frida

Jobbet, hemmet och alla hållplatser däremellan: En kvalitativ undersökning av kvinnors upplevelser av arbetsresor

2018

Hämta

Marciano, Pietro

Predicting Housing Prices with GIS: Universal kriging in Jämtland County

2018

-

Rosendal, Sofia

Nya Kiruna tar form: En kvalitativ studie om stadsstrukturen i nya stadskärnan

2018

Hämta

Grahn, Markus

Kan någon svara, bebygga eller bevara?: En studie om Piteå kommuns förhållning till jordbruksmarkens värde

2018

Hämta

Edholm, Emma

Marknadsföring av en destination efter en kris: Tunisien efter terrorattackerna 2015

2018

Hämta

Lundvik, Elvira

Ökad befolkning = Ökad önskan om strandnära boenden?: En undersökning av tätortsnära strandskyddsdispenser i Umeå kommun.

2018

Hämta

Philip, Mattsson

I skuggan av Umeå: Kranskommunala strategier för att skapa demografisk balans

2018

Hämta

Eriksson, David

Umeå 200 000 invånare: En fallstudie av ett befolkningsmåls genomförbarhet

2018

Hämta


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion