Studievägledning

Hos våra studievägledare får du ämnesspecifik vägledning och svar på frågor om våra kurser och program.

Studievägledare för kulturgeografi är Håkan Appelblad, tel 090-786 7155

Studievägledare för ekonomisk historia är Hans Jörgensen, tel 090-786 5505

Till studievägledaren kan du bl a vända dig angående;

  • allmän studievägledning för studier i kulturgeografi och ekonomisk historia
  • frågor som rör våra kurser och program
  • studieuppehåll/studieavbrott
  • uppföljning av studieresultat
  • din personliga studiesituation/studiesociala frågor

Tillgodoräknanden

Studenter som vill ansöka om tillgodoräknanden ska göra det till Studentcentrum/ Examina.

Information och ansökningsblanketter


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Studenter på balkongen mot Beteendevetarhusets ljusgård

Bild: Andreas Nilsson