Utlandsstudier

Institutionen för geografi och ekonomisk historia kan erbjuda platser vid våra partneruniversitet:

Utlandsstudier

Många studenter vid Umeå universitet passar på att studera en termin eller ett år utomlands som en del av utbildningen. Det är en spännande upplevelse och en erfarenhet för livet. Umeå universitet har centrala utbytesavtal med hundratals partneruniversitet runt om i världen. Att vara utbytesstudent innebär att du läser en begränsad del av din utbildning på ett partneruniversitet i ett annat land och sedan få det du läst tillgodoräknat i din examen från Umeå universitet.

Läs mer om utlandsstudier här

Vid sidan av universitetets centrala utbytesavtal kan Institutionen för geografi och ekonomisk historia erbjuda platser vid ett antal partneruniversitet.

För att vara behörig att ansöka om en ubytesplats via institutionens utbytesavtal ska du:

-vara inskriven och aktivt studerande vid någon av institutions program eller kurser

-ha avklarat minst 15 hp när du gör din ansökan

-ha avklarat minst 60 hp innan avresa

-ha goda kunskaper i det aktuella undervisningsspråket vid partneruniversitetet

-få ett besked om att dina utbytesstudier kan tillgodoräknas via ett learning agreement som upprättas mellan dig och institutionens internationella koordinator

Learning agreement

Ansökan om utbytesplats via institutionens utbytesavtal

Ansökan om utbytesplats sker genom en skriftlig ansökan till Internationell koordinator vid institutionen. Ansökan ska innehålla

-En kortfattat allmän motivering

-Specifik motivering – varför det sökta värduniversitetet och valda kurser är betydelsefulla

-Studiemeriter

-Extracurricular activities – Buddy program, eller liknande

Ansökningshandlingar lämnas in till HÅKAN APPELBLAD.

Ansökningstider

För utlandsstudier under höstterminen, resp. för hela läsåret (HT/VT)     1 februari

För utlandsstudier under vårterminen                                                                    1 september

Ansökningar kan i vissa fall lämnas in även andra tider, beroende på hur ansökningsförfarandet ser ut för respektive partneruniversitet.

För mera information kontakta Håkan Appelblad

NORDPLUS

Inom NORDPLUS-programmet finns bl.a. samarbete med:

Joensuu universitet i Finland

ERASMUS

Inom ERASMUS-programmet erbjuder vi för närvarande våra studenter att studera vid:

Island
2016 - University of Iceland

Storbritannien

University of Dundee

2014-2021

Newcastle University

2014-2015

Tjeckien

Charles University in Prague

2013-2020

Tyskland

Universität Leipzig

2014-2021

Julius-Maximilians-Universität Würzburg

2013-2018

Justus Liebig University Giessen
 
2014-2021

Polen
 
University of Lodz
 
2014-2021
 

Spanien

Rovira i Virgili Tarragona

Norge

The Arctic University of Norway Tromsö

Finland

University of Lapland Rovaniemi

University of Oulu


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion

Student i studentrum med lila vägg

Bild: Andreas Nilsson