Till umu.se

Programmen på institutionen för Geografi och ekonomisk historia

Programmen uppdelade på de två avdelningarna på institutionen;

Ekonomisk historia (kandidatnivå);

Samhällsvetarprogrammet

Vårdadministrativa programmet

Kulturgeografi (kandidatnivå);


Samhällsplanerarprogrammet

Turismprogrammet

Kulturgeografi (masternivå);


Spatial Planning and Development

Tourism


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion