Magisterår

Vill du stärka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden? Är du intresserad av en forskarkarriär?

Magisterår i ekonomisk historia, 60hp

Magisterår i kulturgeografi, 60hp
 

Magisteråret i ekonomisk historia ger dig ämnesfördjupning och stärker din kompetens inom ekonomisk-historisk analys och metod. På så sätt blir du mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden för kvalificerade utredningsarbeten med inriktning mot att analysera långsiktig samhälls- och ekonomisk förändring. Magisteråret ger dessutom behörighet till forskarutbildning.

Magisteråret i kulturgeografi ger dig ämnesfördjupning och stärker din kompetens inom kulturgeografisk metod. På så sätt blir du mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden för kvalificerade utredningsarbeten. Magisteråret ger dessutom möjlighet att söka till forskarutbildning inom kulturgeografi.

Hur går det till?

Hur går det till?

Magisterexamen omfattar totalt 60hp, varav minst 45hp ska vara kurser på avancerad nivå. Du söker och läser fristående kurser och bygger på så sätt ditt eget magisterår, men med inriktning mot ekonomisk historia. Det är obligatoriskt att läsa minst 30hp kurser i ekonomisk historia, varav 15hp magisteruppsats. Dessa kurser kan sedan kombineras med andra kurser från andra huvudområden.

Du söker till något av våra masterprogram, Spatial Planning and Development eller Tourism, och läser tre av fyra kurser under programmets första år. Istället för att läsa den avslutande kursen skriver du uppsats om 15 hp. Om du under dina studier inser att du vill skaffa dig en tvåårig masterexamen kan du välja att läsa ytterligare ett år på programmen.

Om jag vill veta mer?

Om jag vill veta mer?

Mer information om hur magisteråret i ekonomisk historia fungerar får du genom att kontakta studievägledaren för ekonomisk historia.

Mer information om hur magisteråret i kulturgeografi fungerar får du genom att kontakta studievägledaren för kulturgeografi.


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion