Forskarutbildning

Efter avslutade studier på grund- och avancerad nivå finns möjlighet att studera vidare på forskarnivå. Studierna omfattar fyra års heltidsstudier. Som forskarstuderande (doktorand) är du anställda vid institutionen. Lediga doktorandtjänster utannonseras alltid. Vanligtvis utannonseras en till tre doktorandtjänster årligen.

Doktoranders avhandlingsämnen ansluter vanligtvis till någon av institutionens forskningsinriktningar inom vilka professorer och docenter i kulturgeografi bedriver forskning. Merparten av forskningsverksamheten finansieras med externa medel vilket innebär att avhandlingarna ofta skrivs inom ramen för något av dessa projekt. Forskarstudier ger fördjupade teoretiska och metodologiska kunskaper av stor vikt för framtida karriär inom universitetsvärlden eller någon annan del av arbetsmarknaden. Centrala delar av forskarutbildningen handlar om att utveckla sin analytiska förmåga att formulera problem och genomföra vetenskapliga undersökningar. Dessa färdigheter ger även ett kritiskt förhållningssätt och verktygen att granska andras arbeten. I utbildningen ingår också att lära sig arbeta självständigt och på egen hand initiera, driva och färdigställa projekt.

Fakultetens regelverk för utbilding på forskarnivå

För mer information se studieplanen för för respektive ämne.

Kulturgeografi;

Lathund_introduktionssamtal_beslut

Regulations for Doctorial Education

Quality Assurance System at UMU

Admission Regulations for PhD at UMU

Allmän studieplan på forskarnivå

Ansvarsfördelning

Policy för doktorandhandledning

Internationaliseringsmedel för doktorander i Kulturgeografi

Kulturgeografisk litt. I

Kulturgeografisk litt. II

Ekonomisk historia;

Allmän studieplan på forskarnivå 20140331

Energy, economy and environment in historical perspective (schedule and literature)


Sidansvarig: Fredrik Gärling

Utskriftsversion